نحوه ثبت نام در كارگاه

- راهنمای شرکت در کارگاهها

جهت شرکت در کارگاه ها، ثبت نام در سایت کنگره و شرکت در آن الزامی می باشد. بعد از ثبت نام با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد محیط کاربری خودتان شده و از منوی ' پرانتخاب خدمات کنگره و پرداخت' هزینه  کارگاه مورد نظر را انتخاب و نسبت به پرداخت هزینه آن و تایید ثبت نام نهایی اقدام فرمایید.

اسپانسرها