نحوه ثبت نام در كارگاه

- راهنمای شرکت در کارگاهها

جهت شرکت در کارگاه ها، ثبت نام در سایت کنگره و شرکت در آن الزامی می باشد. بعد از ثبت نام با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد محیط کاربری خودتان شده و از منوی ' پرانتخاب خدمات کنگره و پرداخت' هزینه  کارگاه مورد نظر را انتخاب و نسبت به پرداخت هزینه آن و تایید ثبت نام نهایی اقدام فرمایید.

 - با توجه به اینکه ظرفیت کارگاه محدود است اولویت با کسانی است که سریع تر ثبت نام کرده اند.

1- کارگاه کاتتریسم قلب راست - حداکثر ظرفیت 25 نفر - هزینه ثبت نام 100،000 ریال گروه های هدف: پزشکان فوق تخصص ریه و فوق تخصص قلب

2- کارگاه سونوگرافی عروق ,ریه - حداکثر ظرفیت 10 نفر - هزینه ثبت نام 100،000 ریال گروه های هدف: فوق تخصص ریه، متخصص و فوق تخصص قلب، فلوی مراقبت های ویژه و متخصصین داخلی

* این کارگاه در 2 گروه پنج نفری و به صورت عملی بر بالین بیمار برگزار میشود.

3- کارگاه مونیتورینگ پیشرفته همودینامیک - حداکثر ظرفیت 25 نفر- هزینه ثبت نام 100،000 ریال گروه های هدف: فوق تخصص ریه، متخصص و فوق تخصص قلب، فوق تخصصین مراقبت های ویژه

**در  این کارگاه به طور عملی با ابزار جدید مونیتورینگ پیشرفته نیمه تهاجمی آشنا خواهید شد