کمیته اجرایی


پیام دبیر اجرایی

 

از آنجایی که بحث بیماریهای عروقی ریه و بویژه فشار خون ریوی ریوی در طی سالهای اخیر در کشور به طور جدی تر نسبت به گذشته مطرح شده است و با توجه به گستردگی بیماری هایی که باعث ایجاد این عارضه می گردند و درگیری پزشکان در حوزه های مختلف ریه، قلب، روماتولوژی و کلیه و لزوم هم اندیشی، و استقبال گسترده پزشکان سومین همایش بین المللی بیماریهای عروق ریوی  در کشور با همت مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی علوم پزشکی تبریز و همکاری انجمن ریه کشور در 6-7 تیر 1398 برگزار خواهد شد.


امید است با حضور پر شور و فعال شما عزیزان و ایجاد فضای علمی و آموزشی گامی موثر در ارتقاء دانش علمی در این زمینه برداشته شود.


 

دکتر فرید رشیدی 

دبیر اجرایی همایش  
اسپانسرها