درباره ما

دبیر اجرایی کنگره:

دکتر فرید رشیدی- فوق تخصص بیماری های ریه- استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محل کار: بلوار آزادی- بیمارستان امام رضا- مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی

تلفن: 33364901-041


اسپانسرها