مراکز فشار خون ریوی
 دکتر فرید رشیدی   فوق تخصص ریه- مسئول برنامه بیماریهای عروقی ریه     

برنامه درمانگاه فشار خون ریوی:

روزهای دوشنبه هر هفته- ساعت 8.30 الی 9.30

مکان: درمانگاه بیمارستان امام رضا- طبقه همکف

 
  
دکتر رضایت پرویزیفوق تخصص جراحی قلب- استاد دانشگاه  
 
    
 دکتر مهرنوش طوفان  متخصص قلب- فلوشیپ اکو- استاد دانشگاه  
    
  دکتر محمود صمدی فوق تخصص قلب اطفال- استاد دانشگاه    
    
 دکتر امیر جعفری فوق تخصص ریه اطفال- دانشیار دانشگاه  

برنامه درمانگاه فشار خون ریوی اطفال:

روزهای دوشنبه هر هفته- ساعت 11 الی 12 

مکان: درمانگاه بیمارستان امام رضا

 
    
دکتر اکبر مولایی فوق تخصص قلب اطفال- دانشیار دانشگاه  
    
 دکتر شهریار انوری فوق تخصص جراحی قلب اطفال- استادیار دانشگاه  

اسپانسرها