برنامه گردشگری

اماکن مورد نظر جهت بازدید :

 

ردیف

مکان بازدید

زمان بازدید

1

تیمچه مظفریه (بازار فرش تبریز) -   بازار امیریه (طلافروشان تبریز)

9:30صبح 

2

مرکز خرید لاله پارك (مجتمع بزرگ فروشگاهی (

17 عصر

3

مجموعه تاریخی (موزه آذربایجان، موزه عصر آهن، مسجد کبود)

17 عصر

 

توجه :

  •   زمان حرکت : صبح ساعت 9:30 و بعد از ظهر ساعت 17 
  •   محل حرکت سرویسها : مقابل درب هتل پارس می باشد.
  •  اجراي هر قسمت از برنامه، منوط به تکمیل ظرفیت خواهد بود.

اسپانسرها