جدول امتیاز بازآموزی

طبق هماهنگی های به عمل آمده امتیاز بازآموزی اختصاص یافته به تفکیک رشته به شرح ذیل است :

 

نوع رشته

امتیاز بازآموزی

فوق تخصص ریه بزرگسالان

10 امتیاز

فوق تخصص قلب بزرگسالان

10 امتیاز

متخصصین قلب بزرگسالان10 امتیاز

متخصصین داخلی

10 امتیاز

فوق تخصص روماتولوژی

3 امتیاز

فوق تخصص جراحی قلب

3 امتیاز

متخصصین رادیولوژی

5 امتیاز

پزشکان عمومی

7 امتیاز
 

 
 

 

 


اسپانسرها