کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

دکتر هاله میکاییلی

فوق تخصص ریه - دانشیار

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش - استاد

دکتر محمدحسین رحیمی راد

فوق تخصص ریه - استاد

دکتر منوچهر خوش باطن

فوق تخصص گوارش - استاد

دکتر رضایت پرویزی

فوق تخصص قلب - استاد

دکتر ناصر اصلان آبادی

متخصص قلب - استاد

دکتر رضوانیه صالحی

فوق تخصص قلب - استاد

دکتر مهرنوش طوفان

متخصص قلب - استاد

دکتر عباس افراسیابی راد

فوق تخصص جراحی قلب - استاد

دکتر حمید طیبی خسروشاهی

فوق تخصص کلیه - استاد

دکتر محمدرضا اردلان

فوق تخصص کلیه - استاد

دکتر اسماعیل حجازی

فوق تخصص ریه - دانشیار

دکتر علی تقی زادیه

فوق تخصص ریه - دانشیار

دکتر سیما عابدی آذر

فوق تخصص کلیه - دانشیار

دکتر مسعود ناظمیه

فوق تخصص ریه - استادیار

دکتر اکبر شریفی

فوق تخصص ریه - استادیار

دکتر جلال اعتمادی

فوق تخصص کلیه - استادیار

دکتر سیدصدرالدین هاشمی

فوق تخصص کلیه - استادیار

دکتر جاوید صفا

فوق تخصص کلیه - استادیار

دکتر فرید رشیدی

فوق تخصص ریه - استادیار

دکتر مهدی ندیری

فوق تخصص ریه - استادیار

دکتر محمود صمدی

فوق تخصص قلب اطفال - استاد

دکتر امیر حسین جعفری روحی

فوق تخصص ریه اطفال - دانشیار

دکتر اکبر مولایی

فوق تخصص قلب اطفال - دانشیار

دکتر شهریار انوری

فوق تخصص جراحی قلب اطفال - استادیار

دکتر مجید ملک محمد

فوق تخصص ریه - استادیار

دکتر بابک شریف کاشانی

متخصص قلب (فلوشیپ نارسایی قلب) - دانشیار

دکتر ضرغام احمدی

فوق تخصص جراحی قلب - دانشیار

دکتر حسین ساطع

فوق تخصص قلب و عروق - استادیار

دکتر بهرام سهرابی ممقانی

متخصص قلب و عروق - دانشیاراسپانسرها