شرایط و فرم درخواست غرفه


شماره غرفه

ابعاد غرفه (حدود)

1

6 متر مربع

2

22 متر مربع

3

6 متر مربع

4

6 متر مربع

5

4 متر مربع

6

4 متر مربع

7

11 متر مربع

8

6 متر مربع

9

6 متر مربع

10

4 متر مربع

11

4 متر مربع

12

4 متر مربع

13

4 متر مربع

14

4 متر مربع

15

4 متر مربع

16

4 متر مربع


(اطلاعات تکمیلی قیمت و هزینه رزرو غرفه ها به زودی اعلام میگردد)
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو غرفه ها، با دکتر فرید رشیدی (دبیر اجرایی سمینار) با آدرس پست الکترونیک fr2652@yahoo.com تماس حاصل فرمایید.
اسپانسرها