جدول امتیاز بازآموزی

طبق هماهنگی های به عمل آمده امتیاز بازآموزی اختصاص یافته به تفکیک رشته به شرح ذیل است :

 

نوع رشته

امتیاز بازآموزی

فوق تخصص ریه بزرگسالان

10 امتیاز

فوق تخصص قلب بزرگسالان

10 امتیاز

 فوق تخصص قلب اطفال 5 امتیاز

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

5 امتیاز

فوق تخصص روماتولوژی

7 امتیاز

فوق تخصص جراحی قلب

7 امتیاز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

7 امتیاز

متخصص قلب

10 امتیاز

متخصص کودکان

7 امتیاز

متخصصین داخلی

10 امتیاز

متخصصین رادیولوژی

7 امتیاز


متخصصین زنان

5 امتیاز

متخصص پزشکی هسته ای

5 امتیاز

متخصص رادیولوژی

7 امتیاز

دکترای داروسازی

5 امتیاز

پزشکان عمومی

10 امتیاز

 متخصص بیهوشی

5 امتیاز

متخصص زنان و زایمان

5 امتیاز

پرستاری ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد(مراقبت های ویژه و اورژانس))

3 امتیاز


 

 
 

 

 


اسپانسرها