جدول امتیاز بازآموزی

طبق هماهنگی های به عمل آمده امتیاز بازآموزی اختصاص یافته به تفکیک رشته به شرح ذیل است :

 

نوع رشته

امتیاز بازآموزی

فوق تخصص ریه بزرگسالان

10 امتیاز

فوق تخصص قلب بزرگسالان

10 امتیاز

 فوق تخصص قلب اطفال  5 امتیاز

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

7 امتیاز

فوق تخصص روماتولوژی

7 امتیاز

فوق تخصص جراحی قلب

7 امتیاز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

5 امتیاز

متخصص قلب

10 امتیاز

متخصص کودکان

10 امتیاز

متخصصین داخلی

10 امتیاز

متخصص پزشکی هسته ای

3 امتیاز

متخصص رادیولوژی

7 امتیاز

دکترای داروسازی

5 امتیاز

پزشکان عمومی

7 امتیاز

 متخصص بیهوشی

5 امتیاز

متخصص زنان و زایمان

5 امتیاز

پرستاری ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد(مراقبت های ویژه و اورژانس))

3 امتیاز


 

 
 

 

 


اسپانسرها