درباره کنگره

از آنجایی که بحث هیپرتانسیون ریوی در طی سال های اخیر در کشور به طور جدی تر نسبت به گذشته مطرح شده است و با توجه به گستردگی بیماری هایی که باعث ایجاد این عارضه می گردند و درگیری پزشکان در حوزه های مختلف ریه, قلب, روماتولوژی و کلیه و لزوم هم اندیشی, این همایش دو روزه برای اولین بار در کشور با همت مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکاری انجمن ریه کشور در خرداد 1394برگزار گردید.

لذا با توجه به گستردگی مباحث و بیماریهای درگیر کننده عروق ریوی کمیته علمی کنگره تصمیم به ارائه نگاه جامعتر در این حوزه گرفته و کنگره بعدی با در نظر گرفتن سایر بیماریهای این حوزه با نام " کنگره بیماری های عروق ریوی " در 22-23 تیر 1396 در تبریز برگزار خواهد شد که سخنرانان بر جسته از کشور های آمریکا فرانسه ترکیه و ژاپن به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

امید است با حضور پر شور و فعال شما عزیزان و ایجاد فضای علمی و آموزشی گامی موثر در ارتقاء دانش علمی در این زمینه برداشته شود.


 

دبیرخانه علمی دومین کنگره بیماری های عروق ریوی 

اسپانسرها