پیام کنگره

از طرف کمیته علمی و اجرایی کنگره با افتخار شما را به شرکت در دومین همایش بین المللی بیماریهای عروقی ریه بزرگسالان و اطفال که از طرف مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری انجمن ریه ایران در تاریخ 22-23 تیر 1396 در محل هتل پارس تبریز واقع در منطقه تاریخی و زیبای ائل گلی برگزار حوهد شد دعوت مینماییم.
کمیته علمی همایش جهت ارتقاء دانش عامی در زمینه بیماریهای عروقی ریه محورهای متنوعی را در نظر گرفته است که در برگیرنده مباحث شایع در این زمینه  خواهد بود.
با توجه به گسترده بودن مبحث بیماریهای عروقی ریه و افزایش دانش ما در این زمینه در طی سالهای اخیر در این کنگره سخنرانی ها علاوه بر فشار خون ریوی در بر گیرنده سایر مشکلات در زمینه بیماریهای عروقی ریوی بویژه آمبولی ریه خواهد بود که سخنرانان برجسته در این حوزه از کشورهای آمریکا,  ایتالیا , آلمان و ترکیه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
با توجه به شروع تدوین گاید لاین فشار خون ریوی از طرف انجمن ریه کشور با همکاری اساتید ریه , قلب و روماتولوژی در طی ماههای اخیر و لزوم مرور مجدد نکات برجسته در دو حوزه هیپرتانسیون ریوی و آمبولی ریه  دو گاید لاین مهم که اخیرا توسط انجمن قلب اروپا منتشر شده است توسط نویسندگان آن مورد بررسی قرار خوهد گرفت.
مباحثی که در دومین همایش مورد بحث قرار خواهند گرفت شامل محورهای زیر خواهد بود:
فشار خون اولیه ریه 
مروری بر آخرین گاید لاین های آمبولی و فشار خون ریوی انجمن قلب اروپا
اقدامات درمانی تهاجمی در زمینه آمبولی حاد ریوی 
مروری بر آمبولی مزمن ریوی و ترومبواندارترکتومی و مطرح کردن تجاربیات مراکز داخل کشور
مروری بر مشکلات عروق ریوی ناشی از بیماریهای مادرزادی قلب
فشار خون ریوی ثانویه به مشکلات کبدی, کلیوی, ریوی و تاثیر بر پیش آگهی پیوند
فشار خون ریوی ثانویه به بیماریهای قلب چپ
همچنین در حاشیه همایش دو کارگاه با موضوعات کاتتریسم قلب راست و سونوگرافی عروق جهت گسترش آن در بین مراکز فشار خون ریوی برگزار خواهد شد.
حضور پر شور شما بزرگواران در این همایش مایه دلگرمی ما و ارتقاء دانش در این زمینه در کشور خواهد بود.


سخنرانان

اسپانسرها